Přidat SMS

Svátek máš jen jednou v roce, ať máš vždycky sklednku…

Svátek máš jen jednou v roce, ať máš vždycky sklednku v ruce, na záchytce místa dost, štěstí zdraví moc a moc! .....
Autor SMS: K8ja Počet znaků v SMS: 116