Přidat SMS

setri si kredit

setri si kredit
Autor SMS: bob Počet znaků v SMS: 15